ข้างหลังเมืองจีนสามารถสร้างสะพานผ่านสมุทรยาวสุดในโลกจนก […]