ประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่มีปัญหาการพนันคู่กับเรา […]