วาฬสเปิร์ม หรือ วาฬหัวทุย เป็นวาฬมีฟันที่มีขนาดตัวใหญ่ท […]