ประเทศนิวซีแลนด์มีระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจ […]