ประเทศอินเดียมีปัญหาเกี่ยวกับการที่มี SMS ถูกส่งเข้ามาย […]