การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพนันในประเทศศนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์มีระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนันมี 2 ลักษณะ คือ

  1. Medical Model คือ การตั้งรับรักษาแบบครบวงจร และ การพนัน แทงบอลออนไลน์
  2. Public Health Model คือ การสาธารณสุขเน้นการวิจัยที่มีหลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ผลจริงมาเชื่อมต่อกับการตั้งนโยบายให้มีความรู้ด้านสาธารณสุข เช่น การกระจายของปัญหาในแต่ละพื้นที่ว่าที่ไหนมีความเสี่ยงและการกระจายตัวสูงแล้วจึงมีการตั้งแผนงานการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขทั้ง Prevention Promotion และ Protection เพื่อหา Cost benefit ว่าคน 1 คน ติดพนันมีค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาและการดำเนินงานเชิงรุก Dr. Fraser McDonald จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคติดพนันและสมาคมผู้มีปัญหาการพนัน Compulsive Gambling Society (CGS) สนับสนุนทุนจากการจัดสรรรายได้ของล็อตเตอรี่และเปลี่ยนมาเป็น Problem Gambling Foundation of New Zealand (PGF) เป็นกลุ่มที่ให้บริการทางโทรศัพท์ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะความรู้โดยการพูดคุยทั่วไปสร้างสัมพันธภาพให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการพนันผลกระทบเลือกวิธีการรักษาการให้คำปรึกษา การช่วยเหลือขณะที่กำลังมีภาวะวิกฤต การแนะนำหรือจัดหาสถานที่สำหรับการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมหรือครบวงจรและนัดหมายให้โทรมาปรึกษาต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อติดตาม
    การใช้โทรศัพท์สายด่วนในต่างประเทศค่อนข้างได้ผลเนื่องจากไม่ต้องมีคิว ไม่ต้องมีเอกสาร ลดความรู้สึกอับอาย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง Capri hospital โรงพยาบาลเอกชนเมืองโอ๊คแลนด์ที่รับรักษาคนไข้จิตเวชที่ติดพนันโดยการทำกลุ่มบำบัด Motivational Interviewing, Stages and Change,Cognitive Behavioral Therapies(CBT), 12 Step Facilitation & Orientation ผู้ป่วยค่อยๆ ปรับตัวกับกลุ่มในชุมชนหรือสังคมทีละน้อย หลังการรักษา Mindfulness Training การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั่วไปและหน่วยงานที่อยู่ในธุรกิจพนัน คือเรื่องผลกระทบ กลุ่มเสี่ยงอาการเริ่มต้นผู้ที่ได้รับผลกระทบ คัดกรองและการประเมินปัญหาให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนและการส่งต่อการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในธุรกิจพนันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจ และการช่วยเหลือผู้มีปัญหาการพนันแจ้งหรือเตือนลูกค้าที่เริ่มมีปัญหาให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับลักษณะ อาการความเสี่ยงและผลกระทบที่จะตามมาและแนะนำสถานที่รักษาหยุดการเล่นของลูกค้าที่ทำสัญญาหยุดเล่นไว้ และผู้รับการฝึกอบรมจะต้องถูกประเมินว่านำสิ่งที่ได้รับการอบรมไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงไร การจัดการสิ่งแวดล้อมในบริเวณแหล่งพนันให้มีความปลอดภัย วิธีการดูแลจัดการลูกค้าที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ ที่เข้ามาเล่นพนัน วิธีจัดการที่เหมาะสมกับลูกค้าที่มีหนี้สินกับสถานบริการ ไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างลูกค้าและครอบครัวของลูกค้าเรื่องการจัดการชชำระหนี้สินที่เกิดจากการเล่นพนัน ต้องให้คำแนะนำลูกค้าและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตนอย่างดีที่สุดในการให้บริการและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้อบรมที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรฐานการฝึกอบรม

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *