การพนันในสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจและมีอิทธิพลต่อคนทั่วโลกและเป็นประเทศต้นแบบในการกำกับดูแลทางด้านโทรคมนาคมในหลายๆ ประเทศ อีกทั้งยังมีกฎหมายทางด้านการพนัน แทงบอลออนไลน์ อย่างชัดเจน และอยู่ในกลุ่มสมาชิกของ ITU (International Telecommunication Union: สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ) และมีค่าดัชนี NRI ( Networked Readiness Index: NRI ) ที่ดีซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและโอกาสในการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาประเทศ ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศที่อยู่อันดับต้นๆของค่า NRI  ซึ่งหมายถึงมีการกำกับดูแลทางด้านโทรคมนาคมที่ดี ซึ่งข้อมูลทางด้านโทรคมนาคม พบว่าสหรัฐอเมริกามีจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์บ้าน 150 ล้านหมายเลข  และจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 313.848 ล้านคน จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 245 ล้านคน มีประชากรราว 313,847,465 คน มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก ศาสนา ในสหรัฐอเมริกาไม่มีการกำหนดศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามจากการสำรวจเรื่องศาสนา มีประมาณ 76.7% ของชาวอเมริกันนับถือศาสนาคริสต์ โดยที่เหลือเป็นชาวอเมริกันนับถือศาสนาอื่น หรือไม่นับถือศาสนาใดเลย ภาษา สหรัฐอเมริกาไม่มีการกำหนดภาษาทางการ แต่ในทางปฏิบัติภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศ ในบางรัฐได้มีการกำหนดภาษาทางการของรัฐ นอกจากนี้ภาษาที่มีใช้กันมากในสหรัฐอเมริกามากกว่าหนึ่งล้านคน ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเวียดนาม และภาษาเยอรมัน

สำหรับด้านการพนันประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ ได้แก่ Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography And Marketing Act of 2003 ( CAN-SPAM Act of 2003 ), Wireless Communication and Public Safety Act of 1999 และ Telephone Consumer Protection Act of 1991

กฎหมายที่สำคัญที่สุดคือ CAN-SPAM Act of 2003 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหา spam อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้มีปัญหาตรงที่เขียนครอบคลุมเฉพาะ spam ทางอีเมลเท่านั้น สำหรับ SMS spam ยังเป็นปัญหาที่ต้องตีความว่าครอบคลุมหรือไม่ ปัจจุบันมีความพยายามของวุฒิสมาชิกสหรัฐในการปรับปรุงกฎหมายนี้ให้ครอบคลุม SMS ด้วย แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ แนวทางของสหรัฐอเมริกาตามกฎหมาย CAN-SPAM Act of 2003 เลือกใช้วิธี Opt-out หรือส่งข้อความได้จนกว่าผู้รับจะบอกเลิกหรือปฏิเสธ ซึ่งในทางปฏิบัติก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากเพราะทำให้การส่งข้อความขยะกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายไปจนกว่าผู้รับจะเป็นคนบอกเลิก หน่วยงานกำกับดูแลเรื่องจดหมายขยะ มีด้วยกัน 3 หน่วยงาน ได้แก่

1.Federal Trade Commission ( FTC ) หรือคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เป็นองค์กรหลักสำหรับดูแลปัญหาจดหมายขยะตามกฎหมาย

2.CAN-SPAM Act of 2003, Federal Communications Commission ( FCC ) หรือคณะกรรมการการสื่อสารของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เป็นหน่วยงาน อิสระที่เทียบได้กับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กทช. ) ของประเทศไทย มีหน้าที่ออกช่วยเหลือ FTC ในด้านเทคนิค

3.กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ตาม CAN-SPAM Act of 2003 ในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษในส่วนที่เป็นคดีอาญา

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *