ปัญหาการพนันออนไลน์ของไทย

ปัญหาการขาดเจ้าภาพรับผิดชอบและปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานในเรื่อง การพนัน แทงบอลออนไลน์ รัฐบาลในอดีตที่ผ่านมามิได้ให้ความสำคัญกับการจัดการกับปัญหาการพนันผิดกฎหมายกล่าวคือ ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีนโยบายและมาตรการจัดการกับการพนันผิดกฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างเป็นรูปธรรมทำให้เป็นปัญหาเรื้อรังเป็นเวลานานของสังคมไทย รวมถึงกรณีปัญหาพนันออนไลน์ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามารับผิดชอบหรือดูแลในเรื่องนี้อย่างจริงจังโครงสร้างในการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันและปราบปรามการพนันในไทยตาม พ.ร.บ.การพนันนั้น พบว่าหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคือ ตำรวจยังไม่ได้ทำงานประสานงานกับหน่วยงานอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ.การพนันก็มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตผู้ที่ต้องการขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ไม่เคยมีบทบาทในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาผลกระทบจากธุรกิจพนันผิดกฎหมาย รวมถึงกรณีพนันออนไลน์ ดังนั้นปัญหาการกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน จึงเป็นเรื่องที่ถูกละเลยจากภาครัฐ ทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก

ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของกฎหมายที่ล้าสมัย พ.ร.บ.การพนัน ฉบับปัจจุบันมีการใช้ฐานความผิดระหว่างฐานผู้เป็นเจ้ามือรับกินรับใช้กับผู้เล่น พนันที่แทบจะไม่แตกต่างกันเลย ซึ่งผิดหลักการบัญญัติกฎหมายและไม่สอดคล้องกับกฎหมายการพนันของต่างประเทศ ซึ่งจะบัญญัติโทษของผู้กระทำความผิดที่เป็นเจ้ามือที่จัดให้มีการเล่นหรือตัวการ ผู้สนับสนุนในอัตราโทษที่สูงกว่ากรณีผู้เล่นพนันหลายเท่า หรือใช้มาตรการลงโทษผู้เล่นพนันผิดกฎหมายซึ่งเป็นเด็กเยาวชน แตกต่างจากผู้เล่นพนันที่เป็นผู้ใหญ่หรือใช้มาตรการอื่น ๆ แทนการลงโทษตามกฎหมาย เช่น การบำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาติดพนัน

บทลงโทษที่ล้าสมัยไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาในปัจจุบันบทลงโทษตามกฎหมายการพนันปัจจุบันเป็นโทษที่บัญญัติไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. โดย 2478 เฉพาะโทษปรับตั้งแต่ 5 บาท ถึง 500,บาท ซึ่งเป็นอัตราโทษในสมัยรัชกาลที่ คือเป็นอัตราและรัชกาลที่ 7 โทษเดียวกันกับกฎหมายการพนันปี 2473 ดังนั้น จึงไม่เหมาะสมที่จะนำใช้กับการกระทำความผิดในสภาพปัจจุบัน โดยเฉพาะความผิดฐานเป็นเจ้ามือพนันทำให้ผู้กระทำความผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย จึงมักจะพบการกระทำผิดตามกฎหมายการพนันอยู่เสมอ

ไม่มีบทบัญญัติที่คุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการเล่นพนัน พ.ร.บ.การพนันฉบับปัจจุบันยังไม่มีเนื้อหาที่คุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการเล่นพนันที่เพียงพอ เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการพนันถูกกฎหมายหรือการพนันผิดกฎหมาย เช่น ไม่มีมาตรการลงโทษผู้ที่โฆษณาหรือเชิญชวนให้เด็กเยาวชนเข้าเล่นพนันหรือการเปิดช่องให้เยาวชนหรือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะสามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *