ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายการพนันออนไลน์ของไทย

ปัญหานี้ถือเป็นปัญหาสำคัญที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายมิได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง แทงบอลออนไลน์ จริงจัง จนทำให้มีผู้กระทำผิดตามกฎหมายการพนันที่เป็นกรณีการพนันออนไลน์ การพนันทายผลฟุตบอลอย่างชัดแจ้ง โดยเฉพาะความเป็นฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ เช่น การประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สาเหตุของปัญหานี้น่าจะเกิดจากปัจจัยต่อไปนี้

ปัญหากลไกการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการพนันที่ผิดกฎหมายขาดประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเกิดจากตำรวจมีภาระงานประจำที่มากอยู่แล้วหรือทำงานในเชิงรับมากเกินไป ขาดการทำงานในเชิงรุก เช่น การหาข่าวสารตรวจสอบว่ามีเว็บพนันผิดกฎหมายมากน้อยเพียงใด

ปัญหาความเข้าใจในพ.ร.บ.การพนันของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคือ ตำรวจบางส่วนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาสาระของบทบัญญัติต่าง ๆ ใน พ.ร.บ.การพนันทำให้ไม่สามารถปรับใช้กฎหมายกับการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ เช่น กรณีการพนันออนไลน์ที่ตำรวจบางนายยังเข้าใจว่าไม่ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดโดยสิ้นเชิง

ปัญหาเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายคือ ตำรวจบางส่วนอาจได้รับสินบนหรือผลประโยชน์บางอย่างจากเจ้ามือหรือผู้ที่จัดให้มีการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายหรืออาจเกรงกลัวต่อผู้มีอิทธิพล อำนาจมืด นักการเมือง ทำให้ตำรวจชั้นผู้น้อยไม่กล้าที่จะดำเนินการตามหน้าที่

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดการประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรอื่น โดยเฉพาะการทำงานกับภาคประชาชนซึ่งน่าจะมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระงานได้เป็นอย่างมาก เช่น เมื่อพบว่ามีเว็บพนันผิดกฎหมายก็สามารถแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ประชาชนทั่วไปไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากประชาชนที่แจ้งเบาะแสมักจะเกรงกลัวว่าตนเองหรือครอบครัวอาจได้รับอันตราย ถูกข่มขู่ กลั่นแกล้งจากผู้มีอิทธิพลอำนาจมืดหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลประโยชน์อันมิชอบ เนื่องจาก พ.ร.บ.การพนันและกฎหมายอื่นไม่มีมาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสการพนันผิดกฎหมาย เพราะผู้ที่แจ้งเบาะแสยังไม่มีสถานะเป็นพยานในคดีอาญาหากยังไม่มีการแจ้งความฟ้องร้องเป็นคดีความทางอาญาสิ่งที่สำคัญในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสคือ การปกปิดตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสให้เป็นความลับ

เนื่องจากธุรกิจพนันผิดกฎหมายโดยเฉพาะการพนันบอล การพนันทางเว็บไซต์เกี่ยวโยงกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลมาเฟีย องค์กรอาชญกรรมและอาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องด้วย ในทางปฏิบัติพบว่าผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นพลเมืองได้อาจถูกทำร้าย ข่มขู่ คุกคามจากผู้กระทำความผิดได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีบทบัญญัติที่คุ้มครองผู้ที่ให้ข้อมูลหรือเบาะแสการกระทำผิดเหมือนในกฎหมายบางประเทศ เช่น กฎหมายมาเลเซีย กล่าวคือ ควรมีบทบัญญัติที่กำหนดให้มีการรักษาความลับหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสโดยให้เจ้าหน้าที่ที่มีเกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแส

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *