ประเภทของผู้ซื้อสลากกินแบ่ง

ในปัจจุบัน สลากที่เล่นกันอยู่ทั่วไปในต่างประเทศมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท คือ แทงบอลออนไลน์ คือ ประเภทแรกคือ สลากขูด (Instant) หมายถึง ผู้เล่นซื้อแล้วสามารถขูดสลากแล้วรู้ผลทันที ประเภทที่สอง คือ สลากที่ผู้เล่นแทงตัวเลข 2 หลัก 3 หลัก คล้ายกับหวยบนดิน และประเภทที่สาม คือ สลาก Lotto ซึ่งมีลักษณะแบบเดียวกันสลากกินแบ่งของไทย วัตถุประสงค์ในการออกหวยในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นั้นเป็นไปเพื่อการระดมทุนมาใช้ในด้านการศึกษา กิจกรรมเพื่อ การกุศล เช่น สร้างพิพิธภัณฑ์ การกีฬา ศิลปะ ใช้สร้างสาธารณูปโภค เช่น โรงพยาบาล ถนน ไปใช้เพื่อศึกษาและรณรงค์ให้ลดละเลิกการพนัน การรักษาโรคการพนัน ซึ่งในบางประเทศมองว่าการติดการพนันเป็นโรคร้ายอย่างหนึ่งที่ต้องเยียวยารักษา ด้วยวิธีการทางแพทย์ร่วมกับกระบวนการทางจิตเวช เช่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เป็นต้น

การที่รัฐเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสลาก ฯ ทำให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจในความมั่นคงของสถานภาพความเป็นหน่วยงานของรัฐจากงานวิจัยของ Pratkanis พบว่าความน่าเชื่อถือ (Credibility) จากการเป็นหน่วยงานของรัฐมีประโยชน์ 2 ประการ คือ ช่วยสนับสนุนผู้ที่อยู่ในสภาวะที่ขาดข้อมูลข่าวสารหรือยังไม่ได้ตัดสินใจ (Half-mindless state) ในการซื้อสลากได้ตัดสินใจในการซื้อสลากเนื่องจากมองว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ และช่วยสนับสนุนให้เกิดความมั่นใจไม่สงสัยในคุณสมบัติของผู้ประกอบการเพราะเป็นหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวดมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ของรัฐมีผลในทางจิตวิทยาในการกระตุ้นการซื้อสลาก ฯ มากขึ้นซึ่งปรากฏการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษที่ National Lottery ได้ประสานงานกับ British Broadcasting Corporation หรือ BBC ดำเนินการถ่ายทอดสดรายการที่ชื่อ National Lottery Live ทำให้ภาพของสลาก ฯ ดูน่าเชื่อถือจากการที่ผู้ดำเนินการออกสลากเป็นหน่วยงานของรัฐและการประชาสัมพันธ์ก็เกิดจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ

Clotfelter and Cook ได้จัดประเภทผู้ที่เล่นการพนันจากเกณฑ์ Values and Life Styles หรือ VALS ซึ่งแบ่งออกได้ 4 กลุ่ม7 คือ ผู้เล่นแบบนักลงทุน (Investor) คือ ผู้เล่นที่เลือกเล่นการพนันโดยอาศัยข้อมูลและเลือกเล่นอย่างระมัดระวัง ผู้เล่นแบบหมกมุ่น (Plunger) คือ ผู้เล่นที่เล่นพนันอย่างเอาเป็นเอาตายใช้เงินทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อการเล่นพนันแม้จะต้องเป็นหนี้ก็ตาม ผู้เล่นแบบอาศัยเทคนิค (Believer) คือ ผู้เล่นที่อาศัยเทคนิคในการเลือกตัวเลขที่คาดว่าจะชนะ และผู้เล่นแบบสนุกสนาน (Participants) คือ ผู้เล่นที่เล่นเพื่อ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในสหรัฐอเมริกา Independent Lottery Research หรือ ILR ซึ่งเป็นองค์กรอิสระได้ทำวิจัยสำรวจความต้องการซื้อลอตเตอรี่ ได้แบ่งผู้ซื้อลอตเตอรี่ออกเป็น 2 กลุ่มสำคัญ คือ กลุ่มผู้ซื้อที่มีพฤติกรรมซื้อล๊อตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอทุกอาทิตย์ เรียกว่า กลุ่มJoes ส่วนอีกกลุ่มคือ กลุ่มผู้ซื้อที่ซื้อล๊อตเตอรี่บ้างแต่ไม่สม่ำเสมอ เรียกว่ากลุ่ม Jack โดย ILR เสนอว่า กลุ่ม Jose มีความเชื่อที่นำไปสู่การเสพติดการเล่นล๊อตเตอรี่ต้องการเอาชนะ เชื่อว่าตนเกือบชนะรางวัล ในขณะที่ กลุ่ม Jack มองการซื้อล๊อตเตอรี่เป็นเรื่องการบันเทิงไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่อย่างไร

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *