เส้นทางการลด ละ เลิก การพนันฟุตบอล

 

เมื่อมีการพนันเกิดขึ้นบางคนก็ได้เงินไปใช้สบาย แต่บางคนก็เสียพนัน แทงบอลออนไลน์ จนเกือบหมดตัว ซึ่งแน่นอนว่าจะได้หรือเสียมีโอกาสมันมีแค่ครึ่งเดียว ดังนั้นบทความนี้จึงอยากนำเสนอแนวทางความคิดของคนที่เลิกพนันฟุตบอลได้ ดังนี้

การสำนึกถึงบทบาทความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัว ส่วนใหญ่คนที่เลิกเล่นการพนันฟุตบอลในกลุ่มนี้จะมีวัยวุฒิค่อนข้างสูง และต้องรับผิดชอบครอบครัวของตนเองมากขึ้น ทั้งนี้กลุ่มผู้เลิกเล่นการพนันฟุตบอลในลักษณะนี้จะผ่านประสบการณ์การเล่นมาเป็นระยะเวลาไม่ ต่ำกว่า 5 ปีและพบว่าไม่ประสบความสำเร็จทั้งทั้งทางการเงินและความสุขทางจิตใจจึงถอนตัว จากอบายมุขที่ผิดกฎหมายชนิดนี้

การสำนึกถึงปัญหาด้านการเงิน เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดก็ตาม สิ่งที่ตามมาคือปัญหาด้านการเงินจะมีกลุ่มคนที่ร่ำรวยจากการพนันได้นั้นถือว่า น้อยเต็มที ผู้เล่นการพนันฟุตบอลก็มักจะประสบปัญหาความล้มเหลวในด้านการบริหารการเงินของตนเอง ต้องติดหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบเป็นปัญหาในลักษณะวงจรอุบาทว์ ดังนั้นกลุ่มผู้เลิกเล่นการพนันฟุตบอลส่วนหนึ่งจึงเป็นกลุ่มคนที่ได้รับบทเรียนด้านการเงินจนเข็ดขยาดต่อการเล่นการพนันฟุตบอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมาการพนันฟุตบอลเล่น ง่ายเพราะใช้ระบบพนันออนไลน์ยิ่งทำให้มีจำนวนคู่แทงพนันมากขึ้นส่งผลให้ผู้ติดการเล่นการพนันฟุตบอลมีโอกาสที่จะเสียเงินไปมากขึ้นตามไปด้วย

ความช่วยเหลือจากเพื่อนและคนรอบข้าง กลุ่มคนที่เล่นการพนันฟุตบอลส่วนหนึ่ง เป็นเหยื่อเพราะการชักจูงของเพื่อนและ/หรือเลียนแบบจากคนรอบข้าง ในทางกลับกันอีกส่วนหนึ่งที่เลิกเล่นการพนันเพราะเข้าไปอยู่ในสังคมที่ปราศจากการพนันหรือที่เรียกว่า“สิ่งแวดล้อม ไม่เอื้ออำนวยต่อการกระทำผิดศีลธรรม” กลุ่มเพื่อนลักษณะนี้จะเป็นกลุ่มคนที่เข้าใจและรักในวัฒนธรรมการชมกีฬาฟุตบอล เช่น ในกลุ่มกองเชียร์แฟนคลับฟุตบอลไทย กลุ่มสถานศึกษาบางแห่งที่รณรงค์จนปราศจากอบายมุขประเภทนี้ เป็นต้น ดังนั้นสภาพแวดล้อมจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลอย่างมากต่อการกำหนดให้คนสามารถเข้าไปหยุดเกี่ยวกับการพนันหรือไม่หยุดเกี่ยวกับการพนัน

การตระหนักจากข้อมูลเชิงประจักษ์กลุ่มผู้เลิกการพนันฟุตบอลส่วนหนึ่งไม่เคยได้รับรู้ข้อมูลเชิงวิชาการที่เป็นกล่าวถึงปัญหาที่ตามมาจากการเล่นการพนันฟุตบอล เช่น ปัญหาอาชญากรรมจากการตามทวงหนี้ ปัญหาครอบครัวแตกแยก หรือการเอารัดเอาเปรียบผ่านการวางระบบกินค่าน้ำ (กินเปอร์เซ็นหากเล่นชนะ) ของเจ้ามือโต๊ะพนันฟุตบอล ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่มีหน่วยงานสถาบันการศึกษา มูลนิธิ/องค์กรภาคเอกชนที่สามารถนำเสนอ ข้อมูลเชิงประจักษ์เหล่านี้ให้กลุ่มที่กำลังเข้าไปเป็นเหยื่อของการเล่นการพนันฟุตบอลได้ทราบก่อนเพื่อเป็นข้อเตือนใจถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและบทเรียนที่จะได้รับถ้ายังหากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการเล่นพนันฟุตบอล

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *